7 Maj 2020
SWISSCONTACT
Swisscontact është një fondacion i orientuar drejt bashkëpunimit ndërkombëtar për zhvillim. Në Shqipëri është e pranishme që nga viti 1993 […]
7 Maj 2020
Diakonia Agapes
Diakonia Agapes është zyra sociale, zhvilluese dhe e emergjencës e Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë. Duke shprehur dashurinë sakrifikuese të […]
7 Maj 2020
Dorcas Aid International
Fondacioni “Dorcas Aid International” (DAI) eshte nje fondacion jo fitimprures, me punën e saj bamirëse në Shqipëri përpiqent për ndryshime […]
4 Maj 2020
Kiva
Kiva është një organizatë ndërkombëtare jofitimprurëse, e themeluar në vitin 2005 me mision për të lidhur e afruar njerëzit nëpërmjet […]