5 Maj 2022
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA DURRËS
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA DURRËS   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe […]
27 Janar 2022
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA LUSHNJE
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA LUSHNJE   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe […]
19 Janar 2022
NJOFTIM PUNËSIMI – SPECIALIST I ANALIZËS STATISTIKORE DHE RAPORTIMEVE – ZYRA QËNDRORE, TIRANË
NJOFTIM PUNËSIMI – SPECIALIST I ANALIZËS STATISTIKORE DHE RAPORTIMEVE ZYRA QËNDRORE, TIRANË   Agro & Social Fund sh.p.k (ASF) ofron […]
9 Korrik 2021
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA POGRADEC
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA POGRADEC   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe […]
2 Korrik 2021
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA LIBRAZHD
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA LIBRAZHD   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe […]
1 Korrik 2021
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA ELBASAN
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA ELBASAN   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe […]
18 Qershor 2021
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA LUSHNJE
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA LUSHNJE   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe […]
17 Qershor 2021
NJOFTIM PUNËSIMI – ASISTENTE, DEGA DURRËS
NJOFTIM PUNËSIMI – ASISTENTE, DEGA DURRËS   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të […]
17 Qershor 2021
NJOFTIM PUNËSIMI – DREJTOR DEGE, DURRËS
NJOFTIM PUNËSIMI – DREJTOR DEGE, DURRËS   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të […]