18 Mars 2021
NJOFTIM PUNËSIMI – SPECIALIST MARKETINGU
NJOFTIM PUNËSIMI – SPECIALIST MARKETINGU   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të vetëpunësuarit […]
18 Mars 2021
NJOFTIM PUNËSIMI – SPECIALIST MIS, ZYRA QËNDRORE
NJOFTIM PUNËSIMI – SPECIALIST MIS, ZYRA QËNDRORE   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe […]
18 Janar 2021
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA LEZHË
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA LEZHË   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe […]
18 Janar 2021
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA KORCË
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA KORCË   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe […]
18 Janar 2021
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA ELBASAN
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA ELBASAN   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe […]
14 Janar 2021
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA TIRANË
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA TIRANË   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe […]
14 Janar 2021
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA LUSHNJE
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA LUSHNJE   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe […]
17 Shtator 2020
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA ELBASAN
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA ELBASAN Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të […]
14 Shtator 2020
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA LUSHNJE
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA LUSHNJE   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe […]