1 Shtator 2022
NJOFTIM PUNËSIMI -OFICER KREDIE, DEGA KORÇË
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA KORÇË Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të […]
1 Shtator 2022
NJOFTIM PUNËSIMI -OFICER KREDIE, DEGA DURRËS
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA DURRËS Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të […]
1 Shtator 2022
NJOFTIM PUNËSIMI -OFICER KREDIE, DEGA LUSHNJE
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA LUSHNJE Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të […]
1 Shtator 2022
NJOFTIM PUNËSIMI -OFICER KREDIE, DEGA ELBASAN
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA ELBASAN Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të […]
1 Gusht 2022
NJOFTIM PUNËSIMI -OFICER KREDIE, DEGA TIRANË
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA TIRANË Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të […]
1 Gusht 2022
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA DURRES
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA DURRES Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të […]
1 Gusht 2022
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA POGRADEC
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA POGRADEC Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të […]
26 Korrik 2022
NJOFTIM PUNËSIMI – SPECIALIST KREDIE ZYRA QËNDRORE, TIRANË
NJOFTIM PUNËSIMI –  SPECIALIST KREDIE ZYRA QËNDRORE, TIRANË   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël […]
31 Maj 2022
NJOFTIM PUNËSIMI – SPECIALIST I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT (IT) ZYRA QËNDRORE, TIRANË
NJOFTIM PUNËSIMI  SPECIALIST I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT (IT) ZYRA QËNDRORE, TIRANË   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për […]