24 Nëntor 2023
NJOFTIM PUNËSIMI – ASISTENTE, DEGA ELBASAN
NJOFTIM PUNËSIMI – ASISTENTE, DEGA ELBASAN   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të […]
9 Nëntor 2023
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA POGRADEC
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA POGRADEC   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe […]
12 Tetor 2023
NJOFTIM PUNËSIMI – SPECIALIST I ANALIZËS STATISTIKORE DHE RAPORTIMEVE – ZYRA QËNDRORE, TIRANË
NJOFTIM PUNËSIMI – SPECIALIST I ANALIZËS STATISTIKORE DHE RAPORTIMEVE ZYRA QËNDRORE, TIRANË   Agro & Social Fund sh.p.k (ASF) ofron […]
3 Tetor 2023
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA TIRANE & DEGA FIER & DEGA LUSHNJE
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA TIRANE & DEGA FIER & DEGA LUSHNJE   Agro & Social Fund sh.p.k ofron […]
21 Shtator 2023
NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE SPECIALIST/E MENAXHIMIT TË RISKU
NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE  SPECIALIST/E E MENAXHIMIT TË RISKUT    Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për […]
7 Shtator 2023
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA FIER
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA FIER   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe […]
7 Shtator 2023
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA BILISHT
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA BILISHT   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe […]
15 Gusht 2023
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA ELBASAN & LUSHNJE
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA ELBASAN  & DEGA LUSHNJE   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin […]
30 Qershor 2023
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA ELBASAN
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA ELBASAN   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe […]