2 Maj 2023
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA FIER
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA FIER   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe […]
2 Maj 2023
NJOFTIM PUNËSIMI – DREJTOR DEGE, FIER
NJOFTIM PUNËSIMI – DREJTOR DEGE, FIER   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të […]
2 Maj 2023
NJOFTIM PUNËSIMI – ASISTENTE, DEGA FIER
NJOFTIM PUNËSIMI – ASISTENTE, DEGA FIER   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të […]
28 Mars 2023
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA LUSHNJE
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA LUSHNJE   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe […]
28 Mars 2023
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA TIRANË
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA TIRANË   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe […]
17 Shkurt 2023
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA LIBRAZHD
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA LIBRAZHD   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe […]
17 Shkurt 2023
NJOFTIM PUNËSIMI -OFICER KREDIE, DEGA LUSHNJE
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA LUSHNJE Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të […]
27 Janar 2023
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA TIRANË
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA TIRANË Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të […]
27 Janar 2023
NJOFTIM PUNËSIMI -OFICER KREDIE, DEGA LUSHNJE
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA LUSHNJE Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të […]