Ekipi menaxhues i Agro & Social Fund

Rozana Orozi

Drejtor Ekzekutiv


Znj. OROZI është ekonomiste dhe ka ekspertizë e përvojë profesionale të gjatë në sektorin financiar, kryesisht në zhvillimin e mikrofinancës dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Ajo ka qënë e angazhuar në sektorin publik dhe është marrë kryesisht me zhvillimin e SME-ve e çështjet e mbrojtjes së konsumatorit dhe zhvillimin e strategjive dhe politikave publike rreth tyre. Prej vitit 2001 është angazhuar drejpërdrejt në zhvillimin e sektorit të mikrofinancës, duke kontribuar në nivele të ndryshme drejtimi pranë Fondit BESA dhe prej vitit 2019 drejton në cilësinë e Drejtorit Ekzekutiv Agro & Social Fund. Znj. OROZI u diplomua në vitin 1998, për Administrim Biznesi në Universitetin e Tiranës, në nivelin Master me rezultate shumë të larta. Ajo ka ndjekur një sërë trajnimesh dhe praktikash në organizata të ndryshme ndërkombëtare, si Microfinance Centre, Agence Intergouvernementale de la Francophonie, Bankakademie-Germany, Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Çeke, Ministria e Ekonomisë Kombëtare e Republikës Greke etj. Është e martuar dhe nënë e dy djemve. Ka pasion muzikën (gjithashtu luan violinë) dhe letërsinë (shkruan poezi dhe ese).


Nexhat Hasani

Drejtor i Departamentit të Kredisë


Z. Hasani është diplomuar në Universitetin Bujqësor të Tiranës në vitin 1985. Pas diplomimit ka ndjekur edhe dy studime pasuniversitare, një në Institutin e Studimit të Tokave dhe tjetri në degën e Ekonomisë dhe Financave Bujqësorë. Ka punuar fillimisht në administratën publike, për të kaluar më pas në sektorin e mikrofinancës, ku tashmë vjen me një përvoje rreth 25-vjeçare në këtë industri. Gjatë këtij rrugëtimi, ka mbajtur disa pozicione pune, në nivele të ndryshme menaxhimi, ku ndër më të gjatët në kohë është pozicioni i drejtorit të degës, të cilin e ka mbajtur si tek Fondi Besa ashtu edhe në ASF. Gjatë përvojës së tij, ka kryer disa trajnime të ndryshme, si brenda ashtu dhe jashtë vendit, ndër të cilët mund të përmendim: “Forcimi i rolit të shoqërive kursim -kredi” organizuar nga Rabobank në Hollandë; një tjetër trajnim për shoqëritë kursim – kredi në Moskë; Trajnim 11-ditor nga ILO, për shoqëritë kursim – kredi në Torino; Trajnim 15 ditor nga “Credit Mutuel” Paris; Udhëtim Studimor mbi aftësitë menaxhuese Kooperativave Raiffeisen, Gjermani, etj. Duke prekur punën në mikrofinancë në të gjitha dimensionet e saj, Z. Hasani, tashmë me një eksperiencë të pasur mban detyrën e Drejtorit të Departamentit të Kredisë në ASF. Pasioni i tij janë librat dhe udhëtimet.


Irisi Muçaj

Drejtor i Departamentit të Riskut


Drejtor i Departamentit të Menaxhimit të Riskut, Z. Irisi Muçaj është diplomuar në Shkenca Ekonomike nga Fakulteti Europian i Tiranës. Z. Muçaj, ka një përvojë të gjatë në pozicione drejtuese pranë Fondit Besa dhe Fondacionit “ABC”. Ai e ka nisur karrierën e tij si Drejtor i Departamentit të Marketingut dhe Shitjeve, ku ka mbajtur këtë pozicion për rreth 1 vit, për të kaluar më pas në pozicionin e Drejtorit të Departamentit të Programeve, Marketingut dhe Trajnimeve për një periudhë 5-vjeçare. Eksperienca e Z. Muçaj ndër vite, pasqyrohet në aftësitë e tij të hartimit të strategjive, organizative, menaxhuese, etj.


Lindiana Zyfi

Drejtor i Departamentit të Financës


Znj. Zyfi është e angazhuar që prej vitit 2010 në sektorin mikrofinanciar dhe nga viti 2017 mban pozicionin e Drejtorit të Departamentit të Financës në Agro & Social Fund.Ajo i është bashkuar Agro & Social Fund prej vitit 2010 (në atë periudhë, njohur me emrin VisionFund Albania) dhe gjatë kësaj periudhe, është promovuar suksesshëm në disa pozicione në departamentet e Administratës, Financës dhe Projekteve që i kanë dhënë mundësi asaj të njohë shumë mirë institucionin në aspekte të ndryshme dhe të formatojë kontributin e saj në mënyrën më të mirë. Zhvillimi profesional është i lidhur me trajnime që Znj. Zyfi ka përfituar brenda dhe jashtë vendit mbi Performancën Sociale, Drejtimin Efektiv, Standartet e Kontabilitetit dhe Raportimit Financiar të cilat kanë kontribuar në rezultate konkrete dhe përformanca shume efektive gjatë këtyre viteve. Znj. Zyfi është diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës për Master Shkencor në Administrim Biznesi në vitin 2010 dhe ka përfunduar studimet Master Profesional në Administrim Publik pranë ketij fakulteti në vitin 2014. Mbështet të menduarit pozitiv dhe jashtë punës, është gjithmonë në kërkim të udhëtimit të rradhës dhe të qënit në kontakt me natyrën.


Gentiana Sheshi

Drejtor i Departamentit të Teknologjisë së Informacionit


Znj. Sheshi Diplomuar në Shkencat Natyrore dhe ka mbi 25 vjet përvojë pune profesionale të përfshirë në institucione mikrofinanciare, arsim publik, administrim dhe menaxhim, marrëdhënie me publikun, zbatim dhe monitorim të projekteve për institucionet e arsimit publik dhe zhvillimin e shoqërisë civile. Në vitin 2006 i bashkohet stafit të Agro & Social Fund ne pozicionin Drejtorit i Teknologjisë së Informacionit dhe që prej vitit 2019 është Drejtor i Teknologjisë së Informacionit edhe prane ASF. Eksperiencat e saj profesionale shtrihen gjerësisht në disa fusha, si organizimin e punës studimore për të mbledhur të dhëna të papërpunuara dhe përpunimin e tyre, në rishikimin/auditimin dhe raportimin e zhvillimit shoqëror, brenda grupeve të synuara me të cilat operon Agro & Social Fund duke vlerësuar përputhshmërinë e tyre në mënyrë të drejtpërdrejtë me qëllimet dhe kërkesat objektive, konceptimin dhe funksionimin e bazave të të dhënave MIS, si dhe krijimin e mirëmbajtjen e rrjeteve. Znj. Sheshi ka një performanca shumë të mirë ndaj Bankës së Shqipërisë në lidhje me Regjistrin e Huave të Kredisë. Është Çertifikuar në Xpert Microsoft office, Trajner i Trajnereve dhe çertifikime të tjera të mara brenda dhe jashtë vendit lidhur edhe me fusha të tjera jashtë mikrofinancës. Motoja e saj: " Ne s’mund të bëjmë dot gjëra të mëdha, vetëm gjëra të vogla me dashuri të madhe. " (Shën Tereza)


Anduena Karapici

Drejtor i Departamentit të Burimeve Njerëzore & Ligjorit


Znj. Karapici që prej vitit 2017 është angazhuar në sektorin mikrofinanciar dhe mban pozicionin e Drejtorit të Departamentit të Burimeve Njerëzore & Ligjorit në Agro & Social Fund. Është diplomuar në vitin 2014, pranë Departamentit të Politikave dhe Punës Sociale, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës, për Master Shkenor në “Administrim të Shërbimeve Sociale”. Pas përfundimit të studimeve universitare me rezultate shume të larta, në vitin 2015, bëhet pjesë e stafit pedagogjik të Departamentit të Politikave dhe Punës Sociale si Pedagoge e Jashtme, për të lektuar në lëndët si: “Sjellje Organizative”, “Administrimi i Burimeve Njerëzore”, “Organizim i Administrimit Publik” dhe “Biznesi Social”. Eksperiencat e saj nuk përfshijnë vetëm mësimdhënien por dhe punë administrative e kërkimore shkencore duke prezantuar dhe botuar ne Dhjetor 2015 kërkimin e parë shkencor mbi Menaxhimin e Ri Publik në Njësitë Administrative të Bashkisë Tiranë - "Ndikimi i tij në punën në administratë, si dhe në përfshirjen e komunitetit në zhvillimin territorial të zonës". Gjithashtu pjesmarrja e saj në programe trajnimesh, workshop-e brenda dhe jashtë vendit ofruar nga Alliance of Microfinance, Deutsche Gesellschaft fur international Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, USAID, Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve, Institute for Democracy and Mediation (IDM), Instituti i Lidershipit (INL), etj, në kuadër të menaxhimit të burimeve njerëzore, think tanks, ndërmjetësimit, lidershipit, planifikimit strategjik kanë qënë pjesë shoqëruese e zhvillimit të saj profesional. Të udhetuarit dhe eksplorimi i kulturave historike të një vendi janë pasioni i saj.