KUJT I SHËRBEJMË


Grupeve të caktuara shoqërore, të cilat ballafaqohen me vështirësi ekonomike dhe vështirësi në aksesim të shërbimeve financiare, me qëllim kreditimin e tyre për të përmirësuar nivelin e jetesë, si dhe realizimin e ideve!

Gjatë përvojës 20-vjeçare është identifikuar qartë efekti pozitiv që krijon financimi i një gruaje, e cila të mirat që burojnë nga përdorimi i mbështetjes financiare i përdor drejtpërsëdrejti për rritjen e mirëqënies familjare; një fermeri, i cili shton aktivitetin e tij bujqësor e blegtoral dhe forcon situatën financiare të familjes; një të riu, të cilit i mundësohet zhvillimi profesional e si rrjedhojë integrohet lehtësisht në tregun e punës; kujdo që financohet për një ide të zgjuar dhe biznesi fillon merr jetë duke krijuar të mira.


Individë Sipërmarrës

Gruaja

Rinia

Grupet e pashërbyera
8

Produkte utilitare


Produktet tona synojnë qasjen e nevojave specifike të klientëve.
13


Zyra


Shtrirja gjeografike na mundëson qëndrimin pranë klientëve tanë.
33.5mijë

Klientë kumulative


Shërbyer mijëra klientëve.
7.3mld

Disbursime kumulative


Përgjatë dy dekadave për klientët tanë.

PARTNERËT TANË