KUJT I SHËRBEJMË


Grupeve të caktuara shoqërore, të cilat ballafaqohen me vështirësi ekonomike dhe vështirësi në aksesim të shërbimeve financiare, me qëllim kreditimin e tyre për të përmirësuar nivelin e jetesë, si dhe realizimin e ideve!

Gjatë përvojës 20-vjeçare është identifikuar qartë efekti pozitiv që krijon financimi i një gruaje, e cila të mirat që burojnë nga përdorimi i mbështetjes financiare i përdor drejtpërsëdrejti për rritjen e mirëqënies familjare; një fermeri, i cili shton aktivitetin e tij bujqësor e blegtoral dhe forcon situatën financiare të familjes; një të riu, të cilit i mundësohet zhvillimi profesional e si rrjedhojë integrohet lehtësisht në tregun e punës; kujdo që financohet për një ide të zgjuar dhe biznesi fillon merr jetë duke krijuar të mira.


Individë Sipërmarrës

Gruaja

Rinia

Grupet e pashërbyera
8

Produkte utilitare


Produktet tona synojnë qasjen e nevojave specifike të klientëve.
12


Zyra


Shtrirja gjeografike na mundëson qëndrimin pranë klientëve tanë.
29mijë

Klientë kumulative


Shërbyer mijëra klientëve.
5.4mld

Disbursime kumulative


Përgjatë dy dekadave për klientët tanë.