17 Qershor 2021
NJOFTIM PUNËSIMI – ASISTENTE, DEGA DURRËS
NJOFTIM PUNËSIMI – ASISTENTE, DEGA DURRËS   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të […]
17 Qershor 2021
NJOFTIM PUNËSIMI – DREJTOR DEGE, DURRËS
NJOFTIM PUNËSIMI – DREJTOR DEGE, DURRËS   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të […]
17 Qershor 2021
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA DURRËS
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA DURRËS   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe […]
17 Qershor 2021
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA TIRANË
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA TIRANË   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe […]
17 Qershor 2021
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA KORCË
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA KORCË   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe […]
20 Maj 2021
NJOFTIM PUNËSIMI – SPECIALIST LOGJISTIKE DHE ADMINISTRATE
NJOFTIM PUNËSIMI – SPECIALIST LOGJISTIKE DHE ADMINISTRATE ZYRA QËNDRORE TIRANË   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin […]
18 Mars 2021
NJOFTIM PUNËSIMI – SPECIALIST MARKETINGU
NJOFTIM PUNËSIMI – SPECIALIST MARKETINGU   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të vetëpunësuarit […]
18 Mars 2021
NJOFTIM PUNËSIMI – SPECIALIST MIS, ZYRA QËNDRORE
NJOFTIM PUNËSIMI – SPECIALIST MIS, ZYRA QËNDRORE   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe […]
18 Janar 2021
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA LEZHË
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA LEZHË   Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe […]