27 Janar 2023
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA TIRANË
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA TIRANË Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të […]
27 Janar 2023
NJOFTIM PUNËSIMI -OFICER KREDIE, DEGA LUSHNJE
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA LUSHNJE Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të […]
27 Janar 2023
NJOFTIM PUNËSIMI -OFICER KREDIE, DEGA LEZHË
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA LEZHË Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të […]
27 Janar 2023
NJOFTIM PUNËSIMI -OFICER KREDIE, DEGA TIRANË
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA TIRANË Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të […]
7 Nëntor 2022
NJOFTIM PUNËSIMI -OFICER KREDIE, DEGA ELBASAN
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA ELBASAN Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të […]
1 Shtator 2022
NJOFTIM PUNËSIMI -OFICER KREDIE, DEGA KORÇË
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA KORÇË Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të […]
1 Shtator 2022
NJOFTIM PUNËSIMI -OFICER KREDIE, DEGA DURRËS
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA DURRËS Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të […]
1 Shtator 2022
NJOFTIM PUNËSIMI -OFICER KREDIE, DEGA LUSHNJE
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA LUSHNJE Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të […]
1 Shtator 2022
NJOFTIM PUNËSIMI -OFICER KREDIE, DEGA ELBASAN
NJOFTIM PUNËSIMI – OFICER KREDIE, DEGA ELBASAN Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të […]