Head Office

Rr. “Nikolla Lena”, Hyrja 1, Ap.25, Tiranë, Shqipëri.

+355 46 31 57 43

[email protected]

Tiranë 1

Rr. "Dritan Hoxha", Kulla Hawai Nr.2, Ambjenti Nr.8.

042 45 63 93

[email protected]

Tiranë 2

Astir, Zona Kadastrale nr.3866, Nr 305/149

042 45 63 85

[email protected]

Librazhd

Ish-Libraria, tek Pedonalia, Qendër, Përballë TRB.

051 42 23 70

[email protected]

Pogradec

Lagjia.2 Rr. “ R. Collaku”, Shk.1 Apt.1, Pogradec.

083 21 11 02

[email protected]

Korcë

Rr. ''Midhi Kostani".

082 25 47 37

[email protected]

Lushnje

Rr. "Loni Dhamo", Godina 5, Hyrja 2, Ap. 7, Lushnje.

035 22 49 96

[email protected]

Elbasan

Rruga “Luigj Gurakuqi”, Nd.73, Ap.3, kryqëzimi i Poliklinikës Dentare, Elbasan.

054 25 91 56

[email protected]

Bilisht

Lagjja Nr.2, Shëtitore "Fuat Babani".

081 12 00 33

[email protected]

Lezhë

Lagjja "Besëlidhja", Përballë Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore.

021 52 23 83

[email protected]

Durrës

Dëshmorët/5, Zona Kadastrale 8513

05 22 34 596

[email protected]

Fier

Rruga"Kastriot", Kati Perdhe, Zone Kadastrale Nr.8534

05 22 34 596

[email protected]